FANDOM


Önskeklappen är ett moment i läsarsidan Tävling som förekommer vid juletid. Läsaren kan i Önskeklappen välja en Julklapp att tävla om. Momentet infördes på 1990-talet. År 2008 ersattes Önskeklappen av Julkalendern där man också kunde tävla om Julklappar. År 2005 förekom även en liknade sida vid sommartid kallad Sommarklappen.