FANDOM


Arvet från Barks är tecknade serier som gjordes inför Carl Barks 100-års jublieum 2001. Den första som handlade om Oppfinnar-Jocke publicerades i Nr 12/2001 och den sista som handlade om Magica De Hex publicerades i Nr 47/2001/Nr 48/2001. Det var serieteckare som valde ut sina favoritfigurer. Bland annat Don Rosa som valde Björnligan och Daan Jippes som valde ut en serie med Grannen Olsson.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.