FANDOM


Clorina är friherrinnan av Fnattien. Som liten flicka blev hon utsedd att gifta sig med Greven av Monte Pucko. När Kalle Anka blev tillfällig Greve av Monte Pucko satte hon genast igång att flirta med honom och blev konkurent mot Kajsa Anka. Mot slutet, när den äkta Greven visade sig kvarta Kurt N. Grunka svimmade hon. I slutet av serien sågs hon lifta bort från Monte Pucko eftersom att hon inte ville gifta sig med Kurt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.