FANDOM


Elias Farfar Anka

Farfar Anka

Elias "Farfar" Anka är Farmor Ankas make och Kalle Ankas farfar. Även fast nuvarande form tog fart i Kalle Ankas släkträd så fanns det flera prototyper av honom innan, bland annat i kortfilmen "No Hunting" där Kalles farfar syns som spöke. Han var förmodligen sjöman, men kom sedan till Ankeborg och träffade Elvira Knös (senare känd som Farmor Anka) och gifte sig med henne. Han slog sig senare ner på Elviras släkt marker och började driva en gård tillsammans med henne. Ungefär vid 1870-talet fick han tre barn tillsammans med Farmor Anka, Kvacke Anka, Doris Anka och Unkas Anka. År 1902 träffade han en nyinflyttad Joakim von Anka och hans systrar Hortensia von Anka och Matilda von Anka varav den ene skulle komma och bli hans svärdotter. Han levde sedan i alla fall till fram på mitten av 20-talet, men det är oklart hurvida han fick uppleva sina barns avsked av Ankeborg, han dog troligen i mitten av 30-talet, även om en kommentar i serien Dårby för dönickar, sagd av Kalle att hans farfar levde till mitten av 40-talet. Han medverkade i etapp 10 av Farbror Joakims liv, Fort Ankeborgs försvarare samt i en flashback i De tre steglitsornas tecken.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.