FANDOM


Hortensia von Anka är Kalle Anka samt Della Ankas mor. Hon var relativt lyckligt gift med Kvacke Anka
Hortensia von Anka
som hon blev kär i under ett häftigt gräl. Hon är syster till Matilda von Anka samt Joakim von Anka (den sistnämnde blev senare världens rikaste anka), samt dotter till Fergus "Scotty" von Anka och Dunhilde O'Rapp. Tillsammans med sin syster Matilda fungerade Hortensia som Joakims sekreterare efter att deras föräldrar avlidit. Tillsammans med Matilda, Kvacke, Kalle och Dumbella lämnade hon Ankeborg på grund av att Joakim von Anka blivit kall, girig och hjärtlös. Kalle fick senare i sitt liv nära kontakt med Joakim, och medan Matilda syntes i serien Brev hemifrån, valde Don Rosa att stämpla Hortensia som officiellt död för att undgå att behöva berätta vad Hortensia gjorde efter att hon lämnat Ankeborg.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.