FANDOMJungman Carlo Anka ( engelska: Pintail Duck) är en av Kalles förfäder. Han var styrman på skeppet ”falken” som sjönk 1564. Han

Pintail
medverkade för första gången i serien ”Tillbaka i tiden” tecknad av Carl Barks där han påstods vara en av Kalles tidigare liv. När Don Rosa år 1993 tecknade Kalle Ankas släktträd valde han dock att hålla sig borta från hinduismen och i stället låta Carlo bli Kalles förfäder.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.