FANDOM


Oppfinnar Pålle

Oppfinnar-Pålle

Oppfinnar-Pålle är Oppfinnar-Jockes far och är son till Oppfinnar-Knutte. Han nämndes först i serien Biblotekets beskyddare som uppfinnaren av Gröngölingarnas medaljer och syntes senare i etapp 10 av Farbror Joakims liv där han är ett ungt barn och en av dom första tre gröngölingarna. Han medverkade även i serien Den första uppfinningen.
Gröngölingarna OppfinnarPålle

Oppfinnar-Pålle som en av dom första tre Gröngölingarna 1902.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.