FANDOM


Serielabyrinten (även kallad Lyckolabyrinten) är ett moment i Läsarsidan Tävling där man ska följa en labyrint bestående av seriefigurer. Målet är att hitta fyra rutor ur veckans Kalle Anka-tidning och därefter skriva ner nummret på sidan där bilden förekommer. Serielabyrinten (som för det mesta egentligen kallades Lyckolabyrinten]] var med mest under åren 1992-2001. Sedan 2002 förekommer Lycko/Serielabyrinten inte alls.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.