FANDOM


Testa dig själv (ibland bara Test) är en läsarsida där man kan testa sig själv i olika ämnen till exempel, håller du tiden eller hur feg är du?. Momentet fanns redan i tidningen någon gång ibland under 80-talet, och blev oftare förekommande år 1992 och framåt när tidningen blev större. Fro.m år 2005 återgick dock Testa dig själv till att vara endast med någon gång.