FANDOM


Testa dig själv (ibland bara Test) är en läsarsida där man kan testa sig själv i olika ämnen till exempel, håller du tiden eller hur feg är du?. Momentet fanns redan i tidningen någon gång ibland under 80-talet, och blev oftare förekommande år 1992 och framåt när tidningen blev större. Fro.m år 2005 återgick dock Testa dig själv till att vara endast med någon gång.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.