FANDOM


Unkas Anka

Uncas Anka

Uncas Anka Gården

Uncas i etapp 10 av Farbror Joakims liv

Uncas Anka, son till Farmor Anka och Elias "Farfar" Anka samt bror till Doris Anka och Kvacke Anka är Kalle Ankas farbror. Uncas nämnes tidigt som "Farbor Uncas" då han skickade en örn till Kalle i en Carl Barks serie. Trots att Carl Barks använt honom fanns han inte med på släktträdsskissen han gjorde, och serietecknaren Don Rosa som oftast använder alla Carl Barks figurer använde även honom i Släktträdet. Han växte upp på Farmor Ankas gård tillsammans med sina syskon Doris och Kvacke och träffade senare i sitt liv Lucinda Lom som han gifte sig med och fick barnen Knase och Snorke Anka. Han medverkade i etapp 10 av Fabror Joakims liv, Fort Ankeborgs försvarare där han blev presenterad för sin blivande svåger Joakim von Anka och hans systrar Matilda von Anka och Hortensia von Anka varav den sistnämnda gifte sig med Uncas bror Kvacke Anka.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.